آثار منتخب بخش ترنه وا

«سما در میان دره ها» به کارگردانی مهدی باقری

«نواجش» به کارگردانی شهروز توکل

«کلواسر» به کارگردانی علی معصومی کوهستانی

«خالو اسدالله» به کارگردانی محمدعسگر خواه

«نفس های آخر» به کارگردانی یاسر طالبی

«رویای آهنی» به کارگردانی یاسر طالبی

«ترانه باد» به کارگردانی مرسده فلاح نژاد

«پاپلی» به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری

«کوچ و بنه» به کارگردانی منصوره صالحی ساروی

«آوای گالش» به کارگردانی کندر شکاری

«آه آهن» به کارگردانی سعید حبیبی

«ضحاک» به کارگردانی محمدعلی هاشم پور

«بر فراز صخره های مرتفع» به کارگردانی علی احمدی زرین کلایی

«گله را بردند» به کارگردانی رضا اکبریان گالشکلایی

«کنار گود» به کارگردانی تورج کلانتری

«ددوش» به کارگردانی محمد مقیم پور بیژنی

«ورس» به کارگردانی جواد وطنی

«متولد 1325» به کارگردانی مجید قربانی آهودشتی

«شاه رخ» به کارگردانی یاسر خیر

«بگو خداحافظ» به کارگردانی نوژان مقدس

«قصه دشت سرسبز من» به کارگردانی پرویز امینی

«رکم» به کارگردانی محمد مقیم پور بیژنی

«آمی دتر» به کارگردانی زهرا خورشیدی

«قهوه خانه مش حسن» به کارگردانی سید امیر غبار آستانه

خبرهای مرتبط مشاهده بیشتر >